กลูโคซามีนทำงานอย่างไร
แม้จะมีการวิจัยมาหลายทศวรรษ แต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงตั้งคำถามต่อการบริโภคกลูโคซามีนหรือคอนดรอยตินเป็นอาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือควบคู่กันนั้นมีประโยชน์สำหรับสุขภาพข้อต่อจริงหรือไม่1 ทั้งนี้ มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่แนะนำให้ใช้กลูโคซามีนในผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งชายและหญิง2

ความแตกต่างระหว่าง UC-II คอลลาเจนไทป์ทูชนิดไม่ถูกแปรสภาพกับกลูโคซามีนและคอนดรอยติน

UC-II ช่วยบำรุงข้อต่อได้มากกว่าเมื่อบริโภคอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยพบว่า UC-II ช่วยบรรเทาอาการปวดและอาการติดขัดของข้อต่อ
และช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นหรือคล่องขึ้นมากกว่า Glucosamine + Chondroitin ภายในระยะเวลา 60 วัน.

วัดระดับความเจ็บปวดของข้อที่ลดลง
ระหว่าง UC-II และ Glucosamine + Chondroitin


Chart data loading...


จากแบบสอบถามแบบ WOMAC ประเมินค่าความเจ็บปวดของข้อเข่า โดยแท่งกราฟที่ต่ำกว่าแสดงถึงความเจ็บปวดที่ลดลงหรือ สุขภาพข้อเข่าที่ดีกว่า จากกราฟแสดงให้เห็นว่า UC-II ช่วยบำรุงข้อเข่า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของข้อเข่าให้เคลื่อนที่ได้ดีและสะดวกขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคยาหลอกรวมถึง Glucosamine + Chondroitin โดยใช้ค่า WOMAC, VAS และ Lequesne เป็นตัวชี้วัด
33% Reduction in WOMAC Score
40% Reduction in VAS Score
20% Reduction in LFI Score

 

References
*Lugo JP, et al. Nutr J. 2016;15:14.
1. Vasiliadis HS, Tsikopoulos K. Glucosamine and chondroitin for the treatment of osteoarthritis. World J Orthop. 2017;8(1):1-11. Published 2017 Jan 18. doi:10.5312/wjo.v8.i1.1
2. Henrotin Y, Chevalier X, Herrero-Beaumont G, et al. Physiological effects of oral glucosamine on joint health: current status and consensus on future research priorities. BMC Res Notes. 2013;6:115. Published 2013 Mar 26. doi:10.1186/1756-0500-6-115