Glucosamine có tác dụng không?
Dù qua nhiều thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi - Liệu uống glucosamine và chondroitin - cùng nhau hay riêng - có mang lại lợi ích lâm sàng nào hay không.1 Một vấn đề nữa là có rất ít nghiên cứu chỉ ra lợi ích sức khỏe của chúng ở nam và nữ khỏe mạnh.2

Sự khác biệt to lớn giữa Collagen tuýp II không biến tính của UC-II
với Glucosamine + Chondroitin

Thành phần UC-II mang lại nhiều lợi ích cho khớp xương, và hiệu quả lâu dài hơn.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thành phần UC-II giảm sự khó chịu ở khớp và tăng khả năng hoạt động thể
chất tốt hơn Glucosamine + Chondroitin chỉ sau 60 ngày sử dụng.

Đau khớp
UC-II vs Glucosamine + Chondroitin


Chart data loading...


Những bảng câu hỏi thăm dò chuẩn của WOMAC đã được sử dụng để tính điểm mức độ khó chịu ở khớp. Điểm số thấp hơn có nghĩa là sức khỏe khớp tốt hơn. UC-II® cải thiện đáng kể chức năng của khớp, độ linh hoạt và dẻo dai so với giả dược và glucosamine + chondroitin, sử dụng 3 công cụ chính: WOMAC, VAS và chỉ số chức năng Lequesne.
33% giảm điểm WOMAC
40% giảm điểm VAS
20% giảm điểm FLI

 

References
*Lugo JP, et al. Nutr J. 2016;15:14.
1. Vasiliadis HS, Tsikopoulos K. Glucosamine and chondroitin for the treatment of osteoarthritis. World J Orthop. 2017;8(1):1-11. Published 2017 Jan 18. doi:10.5312/wjo.v8.i1.1
2. Henrotin Y, Chevalier X, Herrero-Beaumont G, et al. Physiological effects of oral glucosamine on joint health: current status and consensus on future research priorities. BMC Res Notes. 2013;6:115. Published 2013 Mar 26. doi:10.1186/1756-0500-6-115