ข่าวสารและกิจกรรม

สร้างความแตกต่างด้วย UC-II Undenatured Type II Collagen

NUTRAINGREDIENTS - EUROPE
Lonza Sponsored Event

Lonza is a proud sponsor of the NutraIngredients - Europe Healthy Ageing 2020 online conference, which will take place in Tuesday, November 24th. Make sure to join Lonza at 13:00 CET/12:00 GMT for our webinar "Unlocking the Secrets of Healthy Aging."

NI_Whiteimg
LONZA EUROPE
Joint-health solutions like UC-II® are increasingly of interest to a broader array of consumer groups—from millennials to baby boomers.
Read More
LONZA US
UC-II® is proposed to initiate an immune cascade response which uses the body’s natural repair mechanisms in the joints.
Learn More
LONZA US
Lonza’s Vice President of Platform Innovations, R&D talks about UC-II® science and its benefits for healthy aging.
Read More
ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ UC-II
ดาวน์โหลดโลโก้ วิดิโอ สื่อประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เกี่ยวกับ UC-II ทั้งหมดที่นี่
โลโก้
โลโก้ UC-II ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับฉลาก เอกสารการตลาดและโซเชียลมีเดีย
วิดีโอ
วิดีโอ ที่คุณสามารถใช้บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
โบร์ชัวร์
อินโฟกราฟิกและโบรชัวร์ของ UC-II สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
สัมมนาออนไลน์
ดาวน์โหลดเนื้อหาการสัมมนาออนไลน์ล่าสุดของเรา
บทเรียน
ให้ความรู้แก่ทีมวิจัยและพัฒนาและทีมเทคนิคของคุณด้วยเอกสารทางเทคนิคและบทเรียน